สำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกรวมถึงพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย และพี่น้องมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนิยมตั้งชื่อบุตรเป็นภาษาอาหรับ โดยจะเลือกตั้งชื่อบุตรด้วยชื่อที่มีความหมายที่ดี มีพี่น้องมุสลลิมจำนวนมากที่ตั้งชื่อบุตรด้วยชื่อของนบี (ศาสดา) หรือรอซูล (ศาสนทูต) เช่น อาดัม อิดริส นุฮฺ ซอลิหฺ อิบรอฮีม อิสมาอีล อิสฮาก ยะกูบ มูซา อีซา มุหัมมัด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความบารอกะฮฺ (ความจำเริญ)

 

              และมีเป็นจำนวนมากพี่น้องมุสลิมที่ตั้งชื่อในลักษณะดังต่อไปนี้ อับดุลลอฮฺ แปลว่า "บ่าวของอัลลอฮฺ" คำว่า "อับดุล" แปลว่า "บ่าว" อับดุรรอฮฺฮีม แปลว่า "บ่าวของผู้ทรงกรุณาปรานี" ฯลฯ

 

              นอกจากนี้ก็มีมุสลิมจำนวนมากที่ตั้งชื่อตามชื่อของบรรดาศอฮาบะฮฺ หรือสาวกของท่านศาสดามุหัมมัด เช่น อบูบักร อุมัร อุษมาน อาลี     สะอัด  ฏอลหะฮฺ  อับบาส  คอลิด ฯลฯ

 

                ปัญหาที่ผมพบก็คือ แม้ว่าปัจจุบันพี่น้องมุสลิมจะสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับได้แล้วตามที่ต้องการ แต่ในชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นยังมีปัญหาอยู่ครับ เพราะเจ้าหน้าที่ใช้หลักการสะกดจากตัวพยัญชนะไทยที่เทียบกับพยัญชนะอังกฤษ ซึ่งในหลายกรณีทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลที่เขียนเพี้ยนไป

 

                ยกตัวอย่างชื่อของผมคือ "อิบรอฮีม" พอเป็นภาษาอังกฤษ กลายเป็น "Ibrohim" ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเขียนเป็น "Ibrahim"  ส่วนนามสกุลผมคือ "อาแล" กลายเป็น "Arlae" มีตัว R แถมมาตัวหนึ่ง  จริงๆแล้วผมพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลให้ถูกต้องจาก "อาแล" ซึ่งคำว่า "อาแล" นี้ออกเสียงตามสำเนียงภาษามลายูถิ่นเป็นสำเนียงภาษาอาหรับดั้งเดิมคือ "อาลัม" ที่แปลว่า "โลก หรือ จักรวาล" แต่ก็ติดที่มีคนใช้นามสกุลนี้แล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยให้ไปขออนุญาตขอใช้นามสกุลจากคนที่ใช้นามสกุลนี้ ผมก็เลยหยุดเพียงเท่านี้

 

                ในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ มหานครมักกะฮฺ ชื่อตามการสะกดภาษาอังกฤษว่า "Ibrohim Arlae" ของผมนั้นก็ทำให้ชาวอาหรับ และรวมถึงมุสลิมจากจากประเทศอื่นๆงง จนต้องอธิบายว่าที่ถูกต้องคือ "Ibrahim Alam" เขาถึงเข้าใจ

 

                 ในโอกาสที่อีกไม่กี่ปีจะเกิดประชาคมอาเซียนขึ้น การเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ที่สะกดถูกต้องตามหลักภาษาอาหรับ หรือ ภาษามลายูนั้นมีความสำคัญมากครับ หากทางสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์จะกรุณารับไปพิจารณาจะดีไม่น้อยครับ

 

                   ก็คาดหวังว่าบันทึกเล็กๆฉบับนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง อินชาอัลลอฮฺ