เพื่อนช่วยเพื่อน : ชุมพร-สิงห์บุรี

ออยเอง
ชาวเมืองสิงห์บุรีมาเยี่ยมเยือนชาวชุมพร เนื่องมาจากได้รับฟังการนำเสนอ “ KM กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม ในงานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล  พี่กี้ ผู้ประสานงานของเมืองสิงห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  จึงนำทีมงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมพร ซึ่งมีคุณไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ เป็นกัปตัน ระยะเวลา 2 วัน 31 ส.ค. 1 ก.ย. 49 ในเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ทีมเมืองสิงห์ มี 6 หน่วยงาน คือ สนง.เกษตรจังหวัด สสจ. สนง.เกษตรและสหกรณ์ สนง.สหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.พัฒนาที่ดิน และสำนักงานจังหวัด รวม 31 คน คุณสมนึก  เพชรช่วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นห้วหน้าทีม

ชุมพรช่วยเพื่อน : นำเสนอกระบวนการ ลปรร. ของจังหวัดชุมพร ที่มีภาพชัดเจนใน KM สัญจร(อำเภอ) <ul>

 • ดำเนินการทุกเดือนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละอำเภอ
 • ลดการดำเนินการถ่ายทอด เพิ่มเป็น ลปรร.
 • AAR
 • </ul>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ชุมพรช่วยเพื่อน : ฝึกการบันทึกความรู้ใน gotoknow.org ชาวเมืองสิงห์มีแพลนเน็ต ชื่อ KM สิงห์บุรี และทุกคนมีบล็อกเป็นของตัวเองพร้อมภาพเจ้าของบล็อก</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>         

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเล่มเล็ก

  คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า

  หมายเลขบันทึก: 48812, เขียน: 07 Sep 2006 @ 11:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)