ถ้าพูดถึงกล้วยไม้ ถ้าใครลองใช้วิชาสัพริหวน ก็อาจจะต้องแปลความหมายว่าเป็น"ใกล้ม้วย" ซึ่งไม่ค่อยจะโสภาเท่าไรนัก แต่ดอกกล้วยไม่นั้น เป็นดอกไม้ที่มีความงดงาม อ่อนช้อย และเหี่ยวยาก

ที่วิทยาลัยของฉันมีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เขามาเช่าที่ทำกล้วยไม้ประมาณ 10 กว่าไร่ มีกล้วยไม้ส่งนอก หลายสายพันธุ์ ที่เป็นเรื่องดีๆ คือ สามารถมีที่สำหรับให้นักเรียน-นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยที่โรงเรียนไม่ต้องลงทุนเอง เพราะหลวงลงทุนเองทีไร มักจะขาดทุนไปซะทุกครั้ง