GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกของรัชนี

ส่งงานดร.นิปครั้งที่5
วันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดลาดระโหงอำเภอบางปะอินเป็นการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่านรองเพิ่มศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่วัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะนับว่าเป็นบุญของผู้ที่ได้ไปทำบุญในวันนี้  และขอผลบุญที่ได้รับในวันนี้มอบให้แก่อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องการจัดการเรียนรู้และคณะผุ้บริหาร ครู อาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48811
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)