รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1

เอแคลร์
งานกลุ่ม

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ: การเรียนการสอนแบบพี่อ่อนสอนน้องเก่ง

หลักการและเหตุผล : ในปัจจุบันการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีครูคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ดังเช่นนวัตกรรมนี้ก็เช่นกันจะใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แต่จะต่างออกไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย คือ จะใช้นักเรียนรุ่นพี่ที่เรียนอ่อนไปสอนรุ่นน้องที่เรียนเก่ง เพื่อจะได้ฝึกให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความรับผิดชอบและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนานวัตกรรมพี่สอนน้องเป็นนวัตกรรมพี่อ่อนสอนน้องเก่งให้มีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง

2.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบพี่อ่อนสอนน้อง

3เพื่อต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนระหว่างนวัตกรรมพี่อ่อนสอนน้องเก่ง

ลักษณะนวัตกรรม : ใช้นักเรียนทั้งหมดจำนวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 15 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 15 คน โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ ทั้งจากห้องสมุดและ INTERNET จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ให้เข้าใจและตรงตามเนื้อหาที่ครูได้มอบหมาย จากนั้นครูจะทำการสอบวัดผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อประเมินความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 แล้วจึงทำแบบทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เพื่อวัดผลและประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปฏิทินตารางเวลา นวัตกรรมพี่อ่อนสอนน้องเก่ง

วัน/ เดือน / ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

25/08/06

เสนอนวัตกรรม พี่อ่อนสอนน้องเก่ง

27/08/06

ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับ NA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

29/08/06

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและการนำไปใช้

03/09/06

วางแผนและเริ่มดำเนินการ

05/09/06

  • กำหนดรูปแบบและโครงสร้างนวัตกรรม
  • แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ทำการผลิตสื่อและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

09/09/06

นำนวัตกรรมไปสุ่มทดลองตัวอย่างกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง

11/09/06

  • รวบรวมและสรุปผล
  • ทำการปรับปรุงนวัตกรรม

15/09/06

  • นำนวัตกรรมที่ได้ไปปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 1
  • รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนิน

18/08/06

นำข้อมูลที่มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

20/09/06

นำนวัตกรรมที่ได้ปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 2

22/09/06

สรุปผลและรวบรวมข้อมูล

25/08/06

นำเสนอผลงาน

ทรัพยากร / งบประมาณที่ใช้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 15 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 15 คน

งบประมาณที่ใช้ : 300 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานวัตกรรมแบบพี่อ่อนสอนน้องเก่ง

คำสำคัญ (Tags)#ดี#สวัส

หมายเลขบันทึก: 48807, เขียน: 07 Sep 2006 @ 11:13 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 04:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูหงส์สุนีย์จ้า
IP: xxx.188.35.78
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณเอแคล์

เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะ ให้พี่ที่เรียนอ่อนมาสอนน้องเก่ง   สนใจเรื่องการจัดตารางสอน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทำอย่างไรคะ  ขอบคุณคะ

ครูหงส์สุนีย์