ฐาน อานิสงค์ของ AAR ไม่ใช่มีเพียงเรื่องเดียวหรอกนะคะ แต่ที่นี่ดูได้หลายเรื่อง ไม่มาฟังก็คงไม่รู้ซะทีเดียวนะคะ

... ที่นี่เป็น KM ที่นำกระบวนการไปใช้ในงานโดย  ไปใช้ใน Pilot project งานอนามัยวัยรุ่น และงานอื่นๆ ... ตรงอื่นๆ นี่ละค่ะ เยอะแยะมากมายจริงๆ