วิทยานิพนธ์ที่สนใจกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ma-mook
nature ของวิทยานิพนธ์ และความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

           วิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจที่จะทำคือเรื่อง ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาติ ในกรณีของสงครามอัฟกานิสถาน โดยในส่วนของพื้นฐานการศึกษา จะเป็นการศึกษาถึงหลักการห้ามใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงข้อยกเว้นตามมาตรา 51 ในเรื่องของการใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ หลักการป้องกันตนเองตามมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมไปถึงกรณีของการคุ้มครองบุคคลในภาวะสงครามโดยศึกษาในกรณีของสงครามอัฟกานิสถานว่ามีอนุสัญญาฉบับใดบ้างที่จะใช้บังคับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ รวมไปถึงการศึกษาแนวโน้มของกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของการใช้กำลังทางทหารว่าจะมีแนวโน้มในการตีความเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และจากที่สาเหตุของสงครามในครั้งนี้มีที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นการก่อการร้ายที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก จึงจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการตีความกฎหมายในเรื่องของการป้องกันตนเองที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจาเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

          จะเห็นได้ว่าจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังกล่าวนั้น จะเป็นการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของคดีเมือง ซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับรัฐที่มีต่อรัฐด้วยกันอย่างชัดเจน แต่ว่าการศึกษาในครั้งนี้ก็มิใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในส่วนของบุคคลในทางระหว่างประเทศ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในภาวะการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสภาวะสงครามนั้น ถือว่าเป็นบุคคลต้องได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างมาก และจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดภาวะที่จะต้องมีการอพยพออกจากประเทศที่มีภาวะสงครามกันอย่างมาก ดังนั้น การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจึงถือว่ามีความสำคัญต่อการมองสภาวะปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย เพราะบุคคลที่ประสบปัญหาในภาวะสงครามก็จะต้องมีการอพยพออกจากประเทศที่เกิดสงครามเข้าสู่อีกเมืองหนึ่ง ทำให้ต้องศึกษาถึงกรณีการเข้าเมืองตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินต่างๆของบุคคลเหล่านั้น หรือภาวะสงครามนั้น อาจจะทำให้บุคคลเหล่านั้นอพยพออกไปสู่ปรเทศหนึ่งๆและต้องการที่จะขอสัญชาติใหม่กับประเทศที่ตนไปอยู่ ซึ่งก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายในส่วนของการขอสถานะคนชาติของประเทศที่อพยพไปอยู่ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในส่วนของวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้ อาจจะมิใช่การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลโดยชัดเจน แต่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในส่วนของการศึกษาปัญหาที่จะเกิดตามมาจากภาวะสงครามที่เกิดขึ้น และการศึกษาปัญหาในภาพรวมของบุคคลที่ประสบภาวะสงครามเพื่อที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยานิพนธ์

คำสำคัญ (Tags)#สงคราม#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#กฎบัตรสหประชาชาติ#สงครามอัฟกานิสถาน#การคุ้มครองบุคคลในภาวะสงคราม#หลักการป้องกันตนเอง

หมายเลขบันทึก: 48750, เขียน: 06 Sep 2006 @ 23:50 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 11:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แล้วมีการเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามไหมครับ