หอมกลิ่น คุณความดี

ปีบช่อนี้ แสนงามเด่น

สีขาว สงบเย็น

เหมือนเช่น พยาบาลไทย

                เปี่ยมรัก และเมตตา

                เยียวยา คนป่วยไข้

                ทุ่มเท กายและใจ

                เสียสละได้  เพื่อมวลชน

 

 

 

 

 

 

 

ปีบหรือกาซะลอง

 

       ไม้ต้น สูง 5-20 เมตร เปลือกสีเทาปนน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องลึก ขรุขระ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นหรือสามชั้นปลายคี่  ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สองกลีบบนเชื่อมติดกันตรงกลาง อีก 3 กลีบแผ่ออก เกษรเพศผู้ มี 2 คู่ สั้น 1 คู่ยาว 1คู่ โผล่พ้นกลีบดอกเล็กน้อย ผลเป็นฝักแบน ยาว 28-36 เซนติเมตร ช่วงการมีดอกคือเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

 

(ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพรรณไม้ในมข.เขียนโดยรศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัยและรศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง)