ความเห็น 2634327

ดอกปีบ

เขียนเมื่อ 
  • เก็บดอกรักใส่ปีบรีบรีบหน่อย
  • ต้องค่อยค่อยดอกรักจักช้ำได้
  • เก็บดอกปีบใส่รักสลักใจ
  • ดอกใหญ่ใหญ่ใส่ปีบรีบรีบดี เอย