ความเห็น 2636427

ดอกปีบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณอักขณิช

กาสะลอง ดอกเล็กๆแต่งดงาม กลิ่นก็หอม มีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยค่ะ