กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ฟัง คิด พูด และ เขียน (สุ, จิ, ปุ, ลิ, )

somtawin
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ฟัง คิด พูด และ เขียน (สุ, จิ, ปุ, ลิ, )

   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  จัดกิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้


1. จัดกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" โดย
     1.1 จัดเตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือหรือสำนาบทความที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจหรือให้ความเพลิดเพลิน เพื่อให้ ผู้บริหาร นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ เลือกอ่านได้อย่างหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอ


     1.2 สร้างบรรยากาศ จัดเวลาตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน ให้นักเรียนครู และบุคลากรทุกคนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์สาระใดก็ได้ตามความสนใจพร้อมกันทุกวัน วันละ 15 นาที


2. จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการอ่าน" ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอที่ได้ผลครอบคลุมทั้งด้านการ ฟัง คิด พูด และ เขียน (สุ, จิ, ปุ, ลิ, )


3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่ เริ่มคิด เริ่มทำ และมี ความผูกพัน กับโครงการฯ


4. สร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมี "นิสัยรักการอ่าน"


5. พัฒนาการอ่านของนักเรียนตามลำดับ ตั้งแต่ระดับ อ่านออก อ่านเป็น อ่านสม่ำเสมอ จนกระทั่งอ่านเป็นนิสัย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 48729, เขียน: 06 Sep 2006 @ 22:15 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 00:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ   พร้อมรับการประเมิน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  19  กันยายน  2549

ขอบคุณทุกฝ่ายในความร่วมมือ  สานฝันให้เป็นจริงค่ะ

ดาว กทม
IP: xxx.57.178.47
เขียนเมื่อ 

 GotSmiley for FREE! Click Here  กิจกรรมางเสริมการอ่าน  ของโรงเรียนอาจารย์  ผลเป็นอย่างไรบ้างค่ะ   เขียนเล่าหน่อยนะ 

ขอบคุณ

ดาว