การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม

pollution
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม

เพื่อประเมินสภาพปัญหามลพิษทางเสียงในสิ่งแวดล้อม ว่าระดับเสียงในพื้นที่นั้นอยู่ในระดับที่อันตรายหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการประเมินสภาพปัญหา และสถานการณ์มลพิษทางเสียง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยที่มาตรฐานระดับเสียงทั่วไปในสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาจากค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุดจะต้องไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบล เอ ตามลำดับ หากระดับเสียงเกินจากนี้จะทำให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเสื่อมเสียระบบการได้ยินเร็วกว่าบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ที่ระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดระดับเสียง ประกอบด้วย

  1. เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ที่สำนักงานฯ ใช้เครื่องยี่ห้อLarson Davis Sound Track รุ่น LxT

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ไมโครโฟน

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. เครื่องปรับเทียบระดับเสียง (Calibrator)

 

 

 

 

 

 

 

  1. อุปกรณ์ป้องกันลม (Wind Screen)

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ขาตั้ง  

การตรวจวัดระดับเสียง

1.  หลังจากกดปุ่ม Power แล้วจะต้องปรับค่าเครื่องวัดระดับเสียง โดยใช้เครื่องปรับเทียบระดับเสียงทุกครั้งก่อนใช้งาน

2.  เลือกค่าการวัดระดับเสียง โดยใช้วงจรถ่วงน้ำหนัก A (A-Weighting Network)

3.  กรณีเสียงที่จะวัดมีระดับเสียงคงที่ ให้ใช้ความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดระดับเสียงแบบ Fast หรือ Slow ก็ได้ แต่หากลักษณะเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ให้ใช้ความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดระดับเสียงแบบ Fast  และหากระดับเสียงมีเสียงกระแทก ให้ตั้งค่าเครื่องวัดแบบ Impulse

4.  ตั้งค่าการตรวจวัด โดยให้เครื่องวัดระดับเสียงบันทึกข้อมูล ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด ค่าระดับเสียงต่ำสุด ทำการตรวจวัด เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (โดยเครื่องดังกล่าวสามารถบันทึกการตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องได้ถึง 24 ชั่วโมง)

5.  หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจวัดระดับเสียง ต้องปรับเทียบค่าระดับเสียง โดยใช้เครื่องปรับเทียบระดับเสียง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับเสียง ว่าตรวจวัดระดับเสียงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการดำเนินงาน ไม่เกิดชำรุด หรือทำงานผิดปกติ ระหว่างดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง

6.นำข้อมูลค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มาวิเคราะห์ว่าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปหรือไม่ รายละเอียดกล่าวแล้วข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#การตรวจวัดเสียง

หมายเลขบันทึก: 486743, เขียน: 01 May 2012 @ 15:25 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รูปจ้ารูปอยู่หนาย