มนุษย์สัมพันธ์

ชาญโชติ
ความสำเร็จของการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มาจากความอดทนในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง

มนุษย์สัมพันธ์

        มนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน มนุษย์จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติ และเป็นสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเก่งเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ บางคนเก่งเรื่องงาน จงถามตัวเองว่า เราเก่งเรื่องความสัมพันธ์ เป็นที่รักของทุกๆคน แต่งานไม่ดี จะทำอย่างไร หรือเราเก่งเรื่องงานแต่มนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีจะทำอย่างไร จุดอ่อนของคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  จะขาดการยอมรับ ไม่ค่อยจะมีคนช่วยเหลือ ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ไม่ค่อยจะมีคนช่วยหรือร่วมงาน ถ้าเรามีปัญหามากๆในที่สุดเราก็อยู่ไม่ได้ หรืออยู่ไปแบบไม่มีความสุข ต้องหัดปรับตัวเองให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ เกิดขึ้นระหว่าง เพื่อนร่วมงาน  เรากับลูกน้อง  เรากับเจ้านาย เรากับผู้ที่มาติดต่อหรือลูกค้า เรากับภรรยา เรากับพ่อแม่ เรากับลูกหลาน เป็นต้น

การบริหารอารมณ์

                ความสำเร็จของการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มาจากความอดทนในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง ในแต่ละวันเราต้องทำงานหนัก และเหนื่อย อารมณ์จะขึ้นลงตามสถานการณ์ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการจัดการรับอารมณ์ของตนเอง จะมีความสำเร็จกว่า 90% บุคคลที่อารมณ์ร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน อารมณ์ที่ควบคุมได้ เริ่มจากการมีวินัยของตนเอง ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถทำงานหรือดำรงชีวิต ร่วมกับคนอื่นได้สบาย ปัจจัยเรื่องอารมณ์จะต้องเน้นมากๆ         โดยทั่วไปการทำงาน จะเน้นเรื่องงาน ข้อมูล ผลประโยชน์ แต่ละเลยเรื่องความรู้สึก ของนาย ของตัวเอง ของเพื่อนร่วมงานและของผู้รับบริการ การบริหารอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องรู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่ ถ้าอารมณ์เริ่มรุนแรง ต้องควบคุมให้ได้ เมื่อเข้าใจตัวเองก็ต้องบริหารให้ได้ เช่น บริหารความโกรธ ความเจ็บปวด และบริหารความรู้สึก พยายามอ่านอารมณ์ของเพื่อนร่วมงาน และช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมงานบริหารอารมณ์ของเขาให้ดีขึ้น การมีอารมณ์ที่ดี เริ่มจากการมีความคิดที่ดีต่อตัวเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อเจ้านาย ต่อลูกค้า ตลอดเวลา  

                เราต้องรู้ความรู้สึกของตัวเอง รู้อย่างแม่นยำ และมั่นใจตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มบริหารตัวเอง โดยการควบคุมตัวเองอย่างโปร่งใส ปรับตัวเอง  มีผลงาน  มีการริเริ่ม มีทัศนคติเป็นบวก เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องเข้าใจและห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น มีความเข้าใจองค์กรว่าเกิดมาเพราะอะไร ต้องอยู่ร่วมกัน เกิดมาให้ ไม่ใช่รับ อย่างเดียว

                การบริหารความสัมพันธ์ เริ่มจากการเป็นผู้นำที่จุดประกาย มีอิทธิพลในการพัฒนาตัวเองและคนอื่น บริหารการเปลี่ยนแปลง ลดการขัดแย้ง สร้างทีมงานและทำงานเป็นทีม การบริหารทีมต้องมีความจริงใจต่อกัน อธิบายและถ่ายทอดให้ทุกคนรับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกร่วมกัน เคารพความหลากหลายของทีม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

20 เมษายน 2555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

คำสำคัญ (Tags)#บริหารอารมณ์#มนุษย์สัมพันธ์#บริหารตัวเอง

หมายเลขบันทึก: 485652, เขียน: 20 Apr 2012 @ 17:53 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)