ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.

sombut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

        ได้รับเชิญจาก กศน.บางใหญ่ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน. ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2555 มีนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้ 58 คน

         ขอขอบคุณ ผอ.กอบแก้ว จริงจิตร และทีมงาน ที่ให้เกียรติ กศน.จังหวัดนนทบุรี มีโอกาสเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้  ซึ่งเดิม กศน.บางใหญ่ เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.เพียงแห่งเดียวของนนทบุรี และในปีนี้ สำนักงาน กศน.มีนโยบายให้เพิ่มสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา ในจังหวัดนนทบุรีอีก 2 แห่ง คือ กศน.ปากเกร็ด  และ กศน.เมืองนนทบุรี  แต่ระหว่างที่รอประกาศจัดตั้งสถานศึกษาฯ เพิ่มเติม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ศูนย์ กศน.อำเภอบางใหญ่ จึงดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่สำนักงาน กศน.กำหนด ในขณะที่สถานศึกษาทั้งสองแห่งรอประกาศอยู่นั้น กศน.บางใหญ่จำเป็นต้องรับสมัครในภาพรวมทั้งจังหวัด และดำเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนให้เสร็จสิ้นให้ทันภายในกำหนดเวลา ซึ่งสอบครั้งแรก คือวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555

         ในการนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับการประเมินถึงวัตถุประสงค์และความปรารถนาดีของทีมงาน กศน. คณะทำงานจึงจัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทั้งมิติความรู้ความคิด และมิติประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคันธชิต รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2  ผอ.ดวงตา ผอ.กศน.อำเภอปากเกร็ด  และ ดร.อัมพิกา  ศึกษานิเทศก์ สพท.เขต 2 ตลอดทั้ง ผอ.กอบแก้ว  และ อ.พิสมัย   เป็นวิทยากรในครั้งนี้

         สิ่งสำคัญของทีมงาน ก็คือความจริงใจ และมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสให้กับผู้ที่เคยพลาดโอกาส  ขาดโอกาส ด้วยเหตุผลต่าง ๆ แต่ยังมีใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถนำวุฒิทางการศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  หรือเพื่อการประกอบอาชีพของตน และเป็นที่ยอมรับในสังคม  อันเป็นภารกิจและหน้าที่ของ "คน กศน." ต่อผู้รับบริการด้วยการให้เกียรติ และเคารพสิทธิของทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงรู้สึกยกย่องและชื่นชมผู้ที่ยอมรับโอกาสที่ "คน กศน."หยิบยื่นให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sombut keawmeeseeความเห็น (3)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ท่าน ผอ.

ติดตาม ชื่นชม และให้กำลังใจทีมงานครับ

หมายเลขบันทึก

485633

เขียน

20 Apr 2012 @ 14:43
()

แก้ไข

15 Nov 2012 @ 16:23
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก