การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น

หากยังมีชีวิตอยู่ การเรียนรู้จะไม่มีวันจบสิ้น

คนทุกคนที่เกิดมา  สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ดังนั้น หากยังมีชีวิตอยู่  การเรียนรู้จะไม่มีวันจบสิ้น  เมื่อเรียนรู้แล้ว  สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี ก็เลือกเก็บไว้  สิ่งใดที่ไม่ดี ก็ปล่อยทิ้งไป  พัฒนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  ชีวิตก็จะมีคุณค่าขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ความเห็น (0)