การทำงานทุกอย่างต้องมีความตั้งใจ อย่างวันนี้เมื่อเช้า ประมาณตี 4 ครึ่ง  ลุกขึ้นมาทำงานของ ดร.ศุภวรรณ์  งานทุกอย่างเราต้องมีความตั้งใจ  เราก็สามารถทำได้ดีทุกอย่าง