GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกของตุ๊

ส่งงาน ดร.นิป ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 5 ก.ย.49

วันนี้ที่โรงเรียนมีนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เขต 6 ของครูในโรงเรียนเครือคาทอลิก (เอกชน) จำนวนครูที่รับการนิเทศในครั้งนี้ มี 20  คน  มีครูจากโรงเรียนอื่นๆมาให้การนิเทศเยี่ยมเยียน จำนวน10คน

ผลการนิเทศมีดังนี้ 

ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการเรียนการสอนใหม่ๆ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน

นักเรียนชอบการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานระบบกลุ่ม  ได้ช่วยเหลือกันทำงาน  มีความสุขในการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48419
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)