องค์ความรู้การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

ทองดี

พฤติกรรมนักเรียนในช่วงชั้นที่3-4 เป็นพฤติกรรมที่สังคมไทยพึงตระหนักในการที่จะหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะพฤติกรรม เกี่ยวกับวินัยพื้นฐานเช่นการแต่งกาย ทรงผม ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าเรียน ทำงานที่ครูมอบหมาย การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ความมานะพยายาม อดทนต่อสิ่งเร้า ส่วนพฤติกรรมชู้สาว  สิ่งเสพติด เป็นผลพวงจากการขาดวินัยพื้นฐาน ประกอบกับสื่อ เพื่อนในกลุ่มจะชักชวนไปในทางที่ล่อแหลม ผู้ปกครองว่ากล่าวไม่ได้ ดังนั้นครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา รวมทั้งครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเสนอ ฝ่ายบริหารสู่ผู้ปกครอง ชุมชน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ                                          

             แนวทางการแก้ไขที่ได้ดำเนินการจะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือ เสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือ ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงแนวทางที่จะดำเนินการ(สร้างกระแส) และพูดบ่อยๆ ลดการพูด ที่นักเรียนคิดว่าครู"บ่น"เพราะพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง และที่สำคัญก็คือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนน้อย(20%) โดยกล้าที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามข้อตกลงที่โรงเรียนกำหนด (โรงเรียนเอาจริง)

            วิธีการดำเนินการ 1)นำข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมานำเสนอที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมครู เพื่อให้เกิดแนวทางความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2) กำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันคือ ตั้งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนพร้อมกำหนดคะแนนแต่ละข้อที่นักเรียนได้ละเมิด (สถานเบา)และโรงเรียนจะดำเนินการติดคะแนนให้ทราบทุกเดือน 3) กรณีที่เกิดเหตุก่อนวัยอันควร เช่นแต่งงาน อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือหมั้นกันโดยผู้ใหญ่ให้การเห็นชอบ (รู้เท่าไม่ถึงการณ์) กำหนดให้ย้ายสถานศึกษา 4) แต่ละเดือนจะนำเสนอคะแนนที่ถูกตัด ติดในที่ที่นักเรียนได้ทราบทั่วกันเกิดการเปรียบเทียบ  ที่สำคัญบุคลากรทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องความคิด และการกระทำ  จะส่งผลดีขึ้นตามลำดับ ทีสำคัญต้องรีบเสริมกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและผลเสียที่เกิดขึ้นหากโรงเรียนไม่ดำเนินการ(เหตุผลที่โรงเรียนดำเนินการโดยวิธีนี้) พูดบ่อยๆในสิ่งที่ดีๆ มากกว่าพูดไม่สร้างสรรค์หรือความคิดเห็นที่เป็นลบ ทดลองใช้ดูนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 48410, เขียน: 05 Sep 2006 @ 14:17 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)