พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่.......................................................................... ผู้กำกับ                   เจ้าเต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือลูกเสือใหม่           ข้าเต็มใจผู้กำกับ                   เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า  การที่เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือของเรา                ต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจ้า  และต้องปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือทุกเมื่อ ลูกเสือใหม่           ข้าทราบและปฏิบัติได้ผู้กำกับ                   เจ้าพร้อมที่จะยืนยันและปฏิบัติตามคำปฏิญาณแล้วหรือลูกเสือใหม่           ข้าพร้อมแล้วผู้กำกับ                   ขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งลูกเสือใหม่           ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า                                                ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                                ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ                                                     ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ผู้กำกับ                   ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า  เจ้าจะปฏิบัติตามคำสัญญาที่เจ้าได้กล่าวไว้                                ผู้กำกับลูกเสือติดอินทรธนูให้ลูกเสือใหม่  แล้วกล่าวว่าผู้กำกับ                   บัดนี้  เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้อง                                ลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว  ขอให้เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                และมีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน   -          ประดับสายสะพายให้ลูกเสือที่สอบวิชาพิเศษได้เกิน 9 วิชา-          มอบเกียรติบัตรและรางวัล