เมื่อวานนี้หน่วยงานของเราก็ได้เริ่มทำความรู้จักกับหัวหน้าของเราโดยได้พูดคุยกันถึงเรื่องงานของแต่ละคนรับผิดชอบอยู่  สำหรับงานของเราเองหัวหน้าก็ได้ให้แนวคิดในการคิดในเรื่องของต้นทุนสำหรับการทดลองกระจกโค้งที่เราและหน่วยงานฝ่ายผลิตกำลังทำการทดลองกันอยู่ นอกเหนือจากที่สามารถใช้กระบวนการผลิตทดแทนเมื่อขาดวัตถุดิบและ สามารถที่จะลดต้นทุนลงได้มากน้อยแค่ไหน.....ซึ่งจุดนี้เราเองก็ยังไม่ได้มองซึ่งมองแต่เพียงว่าสามารถลดต้นทุนได้แต่ไม่ได้คิดออกมาเป็นตัวเลข....นอกเหนือจากเรื่องงานแล้วหัวหน้าก็เล่าประสบการณ์ต่างๆให้ฟังก็ทำให้ภายในหน่วยงานก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน............

เราคิดว่าหากมีผู้นำที่ดีนำพาผู้ตามเดินไปโดยมีแนวทางที่ถูกต้องก็จะนำพาองค์กรของเราก้าวและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง........