เด็กหนึ่งคนมีค่ามหาศาล

โชติช่วงแวววรรณสวรรค์ไหว

เด็กหนึ่งคนมีค่ามหาศาล

   เด็กหนึ่งคนมีค่ามหาศาล
เวลาผ่านอาจผ่องเป็นเพชรใส
จินตนาการฝันงามปล่อยทิ้งไป
หากเด็กไทยเขียนไม่คล่องครูมองเมิน
   จึงหวังมือคุณครูมาจับมือ
ลากเขียนถือ ก ไก่ ไม่ขัดเขิน
อ่านเจื้อยแจ้วสำเนียงเสนาะเพลิ
คนยินเยินยอย่องคิดว่องไว
 ...
เมื่อมือและใจร่วมสร้างฝัน
โชติช่วงแวววรรณสวรรค์ไหว
เลิศรู้ร้อยรสอักษรไทย
งามเรื่องราวจับใจบรรจงจาร
     เด็กน้อยอ่านพูดเขียนเพียรศึกษา
มั่นใจกล้าทำคิดจิตประสาน
ดั่งรากแก้วยึดต้นยืนยงนาน
ไทยตระการถ้วนทั่วไร้ทุกข์ทน
 

ศานติศุกร์  ตุลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เด็กเป็นเช่นไร โลกก็เป็นเช่นนั้น...

เอาเพลงนี้มาฝากคุณครูสันติ สุข เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ

http://www.youtube.com/watch?v=7SVsm1esBTQ

สร้างโลกผ่านทางเด็ก ยามเล็กเฝ้าอบรมสั่งสอน

กตัญญูต่อบิดามารดร  อบรมสั่งสอนทุกเช้าค่ำ

ขอบคุณสหรับเพลงครับ อ.นุ

ขอบคุณท่านที่ให้ดอกไม้ทุกท่านครับ

ใส่คำสำคัญว่า คำประพันธ์ นะคะจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ

ไพเราะมากค่ะ