แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย

  ติดต่อ

  แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย   

Act%5b1%5d 

เนื่องจากโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็น ศูนย์พัฒนาต้นแบบปฐมวัย เขตวังทองหลาง โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงห้องสมรรถภาพทางกาย ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กระดับปฐมวัย ในห้องเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กโดยการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมลักษณะบูรณาการกับการเล่น โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนาโครงการKM

หมายเลขบันทึก: 48249, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 19:18:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แหล่งเรียนรู้#ห้องสมรรถภาพทางกาย#ระดับปฐมวัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)