แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย

แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย

Act%5b1%5d 

เนื่องจากโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็น ศูนย์พัฒนาต้นแบบปฐมวัย เขตวังทองหลาง โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงห้องสมรรถภาพทางกาย ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กระดับปฐมวัย ในห้องเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กโดยการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมลักษณะบูรณาการกับการเล่น โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนาโครงการKM

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งเรียนรู้#ห้องสมรรถภาพทางกาย#ระดับปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 48249, เขียน: 04 Sep 2006 @ 21:26 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)