• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แหล่งเรียนรู้ : ห้องคอมพิวเตอร์

  แหล่งเรียนรู้ : ห้องคอมพิวเตอร์  

Computer%5b1%5d

ห้องคอมพิวเตอร์ มี 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นช่วงที่1 (ป.1- ป.3) และ ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 – ป.6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่อง นักเรียนได้เรียน 1 คนต่อ 1 เครื่อง ภายใน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1 จะมีโปรแกรมสำหรับการนำเสนอผลงาน ( Microsoft Power Point ) การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลแล้วนำงานมาเสนอ การพิมพ์งานต่าง ๆ การสร้างการ์ด บัตรอวยพรต่าง ๆ การคิดคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel การสร้างผลงานตามจินตนาการในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Paint , Word , Power Point ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 – ป.6) มีการฝึกพัฒนาการในการคิด การใช้จินตนาการ โดยการใช้เกมส์ในการเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ฝึกใช้โปรแกรม Paint เพื่อการสร้างผลงาน ฝึกการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างผลงาน การฝึกพิมพ์งาน เพื่อเป็นพื้นฐานและประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่อการนำไปใช้ในระดับสูงต่อไป

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 48248
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)