นโยบายรัฐบาล ปี2555


นโยบายรัฐบาล ปี2555

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ
1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
3.นโยบายเศรษฐกิจ
4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม
7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน
16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

คำสำคัญ (Tags): #นโยบาย
หมายเลขบันทึก: 482350เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2012 12:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท