วันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย กับผู้สูงอายุตำบลเจ้าเจ็ด

ณ ศาลาSML ตำบลเจ้าเจ็ด ได้ประชาสัมพันธ์การสรับสมัครรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท งานเก็บข้อมูลพื้นฐาน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐานนอกระบบ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ความรู้สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)