พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

จม.บางกอกคลินิก ถึง เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีนายวิษณุ บุญชา นักเรียนที่มีสิทธิในสัญชาติตาม ม.23


จดหมายจากบางกอกคลินิกฯ ขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ของนายวิษณุ บุญชา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง   ขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ของนายวิษณุ บุญชา

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 

ด้วยนายวิษณุ บุญชา  บุคคลไร้สัญชาติซึ่งเกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2537  จากมารดาที่มีองค์ประกอบเป็นคนสัญชาติไทย ตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของนายวิษณุ บุญชาและมารดา และรายชื่อพยานบุคคล ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 และได้รับใบรับคำร้องลงวันที่ 18 มกราคม 2554 ลงลายมือชื่อโดยนายทะเบียนฯ หรือผู้รับผิดชอบแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ เพื่อเสนอต่อนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันตามที่หนังสือสั่งการ ที่ มท. 0309.1/ว 1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551กำหนด  แต่จนถึงปัจจุบันนายวิษณุ บุญชายังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาคำขอดังกล่าว คิดเป็นระยะเวลานับจากวันที่ยื่นคำร้องจนบัดนี้เป็นระยะเวลากว่า 90 วันแล้ว  อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ล่าช้าเกินสมควรแล้ว สำหรับการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้านักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาด้านสถานะและสิทธิบุคคลภายใต้กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ที่ได้รับการ้องขอจากนายวิษณุ บุญชาให้ช่วยดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาความไร้สัญชาติ และเป็นผู้ที่ติดตามดูแลในขั้นตอนการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) 2551 ของนายวิษณุ   บุญชามาตั้งแต่ต้น จึงขอความกรุณาท่านช่วยชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอดังกล่าว และเหตุผลที่ทำให้การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายวิษณุ บุญชาล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้

    จึงมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบและชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

                 ขอแสดงความนับถือ

 

           (นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์)

       นักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกฯ

หมายเลขบันทึก: 482081เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2012 17:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี