วันแรกของการอบรม

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สร้างชาติ พัฒนาราชการไทย

วันแรกของการอบรม(28 ส.ค.) ด้วยการฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดย ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้บรรยายให้ฟังถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 7 หัวข้อ คือ

  1. ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกร นั้น คือ ทรงแก้ปัญหา โดยการเข้าพื้นที่ และดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก มองภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรมของชุมชน
  2. ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภพ  ทรงทำนุบำรุงศาสนา ทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกัน
  3. ทรงเป็นผู้ให้ในเรื่องที่ผู้รับประสงค์  ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องพระราชดำริมากมาย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3,799 โครงการ(ตั้งแต่ พ.ศ.2525-31 ธ.ค.2548) โดยมีหลักการพัฒนา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  4. ทรงเป็นตัวอย่างดั่งที่เคยเสนอแนะ ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแนวทางที่ถูกต้อง  เช่น ความพอเพียง การสามารถพึ่งพาตนเองได้
  5. ทรงยึดมั่นในความยุติธรรม ทรงรักษาความยุติธรรม ด้วยความดี ความถูกต้องเสมอมา
  6. ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ด้วยสันติวิธี โดยชอบธรรม
  7. ทรงถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นคติธรรม นั้นคือ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ

นี้คือส่งที่ผมได้รับฟังจาก ฯพณฯท่านองคมนตรี และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้รับฟัง

หลังจากนั้นมีการเสวนา ในหัวข้อ การเสริมสร้างราชการใสสะอาด โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

และช่วงเย็นก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความโปร่งใสของส่วนราชการ โดย รองเลขาธิการ กพ. และจบด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  : เสริทสร้างราชการและประเทศไทยใสสะอาด

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น เพื่อน๐ คนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เขียนต่อไปได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NWL+HiPPS+PSED

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#ผู้นำ

หมายเลขบันทึก: 48011, เขียน: 03 Sep 2006 @ 16:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)