ในวันหยุดมีโอกาสได้อ่านหนังสือ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ชอบกลอนบทนี้มากค่ะ

 

          ความสุขอยู่ไม่ไกล ถ้าเรา "ให้" กันและกัน

 

          ของบางอย่าง ซื้อไม่ได้ ด้วยเงินทอง

               เพราะเป็นของ ไม่มี ราคาขาย

                    เช่นความรัก ความปรานี มีน้ำใจ

                        ปลูกฝังให้ คิดชอบ ประกอบกัน

          สิ่งเหล่านี้ มีค่า แก่ชีวิต

               แต่ว่าเงิน ไม่มีสิทธิ์ มาจัดสรร

                    ได้แต่เพียง เราจะให้ กันและกัน

                        และผู้ให้ ได้รางวัล "คืออิ่มใจ"

         

          "ความอิ่มใจ".....ไม่มีขายจริงๆ ค่ะ สัมผัสได้ด้วยใจและด้วยการกระทำของเราเอง