ทุนการศึกษาBRITISH CHEVENING


สนใจเชิญอ่าน

ทุนการศึกษาBRITISH CHEVENING


BRITISH CHEVENING SCHOLARSHIPSเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2547 มีรายละเอียด ดังนี้ กระทรวงต่างประเทศอังกฤษ ภายใต้ความดูแลของบริติช เคานซิล เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร โดยเป็นการเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ และนักทำงานรุ่นใหม่จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับ สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ อันจะเป็นประโยชน์ แก่ประเทศของตนในอนาคต

ทุน British Chevening Scholarships เป็นทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรอนุปริญญา และปริญญาโท หลักสูตรไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งปกติจะเริ่มเปิดการศึกษาในเดือนกันยายนของทุกปี

ทุนชิฟนิ่ง เป็นทุนการศึกษา ที่ครอบคลุมถึง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักร โดยจะรวมถึงหลักสูตรดังนี้

 • Law and legal reform
 • Public Administration
 • Human Rights
 • Finance/Accounting /Actuarial Science
 • Environmental Studies
 • Media Studies
 • Economics International
 • Trade & Market Access
 • Diplomacy/International
 • Relations Business
 • Administration
 • Health Management
 • Telecommunications
 • Engineering Information
 • Technology

  นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่มอบโดยกระทรวงต่างประเทศแล้ว ยังมีทุนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ The University of Nor thumbria at Newcastle, University of Newcastle Upon Tyne, Kingston University, University of Leeds, Buckingham University ร่วมกับ The Cambridge/Thai Foundation และบริษัทของอังกฤษ คือ Swire (สิ่งแวดล้อม), Prudential TS Life (บัญชี), Cable & Wireless (โทรคมนาคม) และ HSBC

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.0 และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม (คะแนน IELTS เทียบเท่ากับ 6.5 หรือเทียบเท่า 7.0 หรือมากกว่าสำหรับบางสาขา) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ที่ไม่มีผลคะแนน วัดระดับภาษาอังกฤษ จะต้องสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมหมวกและใช้พื้นสีขาว)
  2. สำเนาปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร (หากเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปล และลงลายมือชื่อกำกับ)
  3. ประวัติส่วนตัว (Resume และ curriculum vitae)
  4. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ
  5. สำเนาผลสอบ IELTS (ระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5) ซึ่งสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
  6. เอกสารอื่น ๆ เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย และใบวุฒิบัติอื่น ๆ

  ขั้นตอนการคัดเลือก
  การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านทุกขั้นตอนดังกล่าว
  1. ยื่นใบสมัคร
  2. สัมภาษณ์รอบแรก
  3. สัมภาษณ์รอบสุดท้าย

  หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่มีผล IELTS ตามที่ได้กำหนดไว้ ที่ระดับคะแนน 6.5 ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครทุนการศึกษาได้ แต่ ผู้สมัครจะต้องสอบและส่งผลคะแนน IELTS ในระดับคะแนน ที่กำหนดไว้มายังบริติชเคานซิล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อคณะกรรมการจะดำเนินการ พิจารณาใบสมัครต่อไป ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ในรอบแรกผ่าน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน

  ผู้ที่สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายผ่านจะได้รับการแจ้งผลสอบต่อไป

  สถาบันการศึกษาและหลักสูตรสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในสหราชอาณาจักร ล้วนแต่เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสเลือกสถาบันต่าง ๆ โดยจะขอรับคำแนะนำในการสมัคร ตามสาขาที่เหมาะสมกับ วิชาชีพ และความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการพิจารณา และได้รับการอนุมัติสถาบัน และสาขาที่ต้องการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ทางบริติชเคานซิล สามารถให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยผู้สมัครเลือกสถาบัน และสาขาในการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และ ผู้สมัครสามารถสืบค้นรายละเอียด เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้ที่ www.educationuk.org

  ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.britishcouncil.or.th หรือขอรับได้ที่สถานฑูตอังกฤษ 1031 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 (ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์) หรือจากบริติช เคานซิล สยามสแควร์(กรุณาส่งไปรษณีย์ระบุที่ซองว่า "Chevening Scholarhips" พร้อมแนบซองจดหมายจ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง และติดสแตมป์ให้เรียบร้อย) กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารแนบคืนมายัง บริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬา 64 สยามสแควร์ พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  รับสมัครช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ถึง 15 กันยายน ของทุกปี
  ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.com www.britishcouncil.or.th ผู้สนใจยังสามารถติดต่อบริติช เคานซิลได้ที่ Chevening@britishcouncil.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2652-5480-9 ต่อ 308 หรือ โทรสาร 0-2253-5312
 • คำสำคัญ (Tags): #ทุนการศึกษา
  หมายเลขบันทึก: 47994เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2006 14:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 13:31 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี