ได้มีโอกาสบวชในงานเฉลิมพระเกียรติฉลองการครองราชย์ 60 ปี ช่วงวันที่ 1-15 มิย. 2549 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ขอบุญกุศลนี้จงตกแต่คุณบิดามารดา ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมโลกทุก ๆ คน สาธุ