มาตราตัวสะกด  แม่สะกดในภาษาไทย แม่สะกดในภาษาไทย 

จำไว้นั้นมีแปดแม่ เสียงสั้น  นั้นไม่เปลี่ยนแปร

สามแม่คือ กก กด กบ  

เสียงยาวในภาษาไทย เสียงยาวในภาษาไทย

สะกดไว้อย่าได้เลือนลบ

เด็ก ๆ จำให้ครันครบ  กง กน  พบ  กม  เกย เกอว 

แตร  แตรแล่นแตร  แตร  แล่นแตร  แตรแล่นแตร

แตร  แตรแล่นแตร  แตร  แล่นแตร  แตรแล่นแตร