ปัจจัยเสี่ยงและอาการของโรคมะเร็ง  สาเหตุของโรคมะเร็งได้แก่ 1.      การติดเชื้อโรค ท่านสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยป้องกันโรคบางโรค เช่น ท่านผู้อ่านที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และมีภูมิคุ้มกันเพิ่มท่านก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับลดลง หากท่านผู้อ่านเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังก็สมควรได้รับการตรวจกระเพาะโดยการส่องกล้อง>gastroscope เพื่อการตรวจหาเชื้อ>Helicobactor pyroli หากพบและให้ยาก็สามารถป้องกันมะเร็งกระเพาะได้
เชื้อที่เป็นสาเหตุ อวัยวะที่เป็นมะเร็ง
human papilloma มะเร็งปากมดลูก
ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี มะเร็งเซลล์ตับ
Epsein Barr virus มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
Helicobactor pyroli มะเร็งกระเพาะอาหาร
Opisthorchis viverrini มะเร็งท่อน้ำดี
2.      การไดัรับสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา  สารเคมี
สารเคมี อุตสาหกรรม โรคที่เกี่ยวข้อง
Asbestos ทำฉนวนความร้อน ,ผ้าเบรค มะเร็งปอด
Arsenic ผลิตยาปราบศัตรูพืช มะเร็งปอด ,มะเร็งผิวหนัง
Aromatic amine ย้อมผ้า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
Chromium ถลุงแร่ ,ปูนซีเมนต์ มะเร็งปอด
Nickel ถลุงแร่ มะเร็งปอด
Vinyl chloride ปิโตรเคมี มะเร็งตับ
3.  อาหารต่อการเกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ o        อาหารที่มีไขมันสูง มีใยอาหารน้อย o        อาหารเนื้อสัตว์ที่ถนอมด้วยเกลือไนเตรด หรือที่ปิ้งย่างจนเกรียมทำให้มีสารไนโตรซามีนอยู่มาก o        อาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อน เช่น aflatoxin พบในถั่ว o        อาหารสุกๆดิบๆอาจมีตัวอ่อนพยาธใบไม้ในตับอยู่ สารอาหารที่ป้องกันมะเร็งดูได้ที่นี่ 4.      การสัมผัสรังสีต่างๆรวมทั้งรังสี UV 5.      พันธุกรรม ก็เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งที่สำคัญเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการเตือนของมะเร็ง หากท่านผู้อ่านมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ o        มีการเปลี่ยนแปลงในการย่อยอาหารและการขับถ่ายอย่างเรื้อรัง เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูกสลับท้องเสีย ปัสสาวะเป็นเลือด o        มีเลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกทางช่องคลอด เลือดกำเดาไหลบ่อย o        แผลเรื้อรังไม่หายใน 3 สัปดาห์ o        มีก้อนที่เต้านมหรือตามตัว o        ไฝโตขึ้นหรือเปลี่ยนสี o        ไอเรื้อรังหรือเสียงแหบ o        น้ำหนักตัวลด o        หูอื้อเรื้อรัง