จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการสอน

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการสอน
50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  
ลำดับ มหาวิทยาลัย คะแนน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45.37
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 43.59
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 43.46
11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 43.43
12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 43.07
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 42.76
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 42.17
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41.97
16 มหาวิทยาลัยทักษิณ 41.48
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 40.78
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 40.03
19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 39.91
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39.56
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 39.52
22  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 39.51
23 มหาวิทยาลัยบูรพา 39.20
24 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 38.90
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร 38.89
26 26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 38.79
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 38.09
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 38.02
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 37.80
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37.35
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 37.27
32 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 36.97
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 36.64
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 36.44
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36.44
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 36.31
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 36.29
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 36.22
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 36.00
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 35.83
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 35.62
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 35.50
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 35.50
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 35.43
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 35.42
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 35.33
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 35.24
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 34.83
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 34.49
50 วิทยาลัยตาปี 27.11
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ กำลังฮิตเชียวค่ะเรื่องนี้
moonlight
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

น่าสังเกต มหาวิทยาลัยใหม่ๆ หลายแห่งติดอยู่ในอันดับดีเชียวค่ะ มน. คงต้องเร่งเครื่องแล้วล่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 
     อัพเดพข้อมูลจากคุยกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทราบว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอันดับด้านการวิจัยอยู่ในลำดับที่สองรองจากจุฬา แต่ถ้าจัดอันดับด้านการสอนปรากฎว่าอยู่ที่ 5 แต่นับจากอันดับท้ายขึ้นมานะครับ
IP: xxx.120.233.127
เขียนเมื่อ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยังไงกัอ มีคนเก่งเลือกครับ

มหาลัยดีไม่ดีดูง่ายมาก ที่ไหนคะแนนสูง ย่อมได้มาตรฐาน เพราะคนฉลาด เก่ง ดี

เค้าตัดสินใจเลือก

sarawut tongyim
IP: xxx.49.169.134
เขียนเมื่อ 

ดีใจบางมดติด 1 ใน 10 ด้วย

หมายเลขบันทึก

47898

เขียน

03 Sep 2006 @ 01:02
()

แก้ไข

14 May 2012 @ 14:40
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก