มีลิงค์ ห้องสมุดดิจิทัล ในประเทศไทยมาฝาก ที่ Chulalongkorn University สามารถเข้าไปดูได้ที่

http://www.car.chula.ac.th/old_index.htm