ถ้าเราอยากรู้ว่าสารเป็นกรดหรือเป็นเบส วิธีการง่าย ๆ คือสามารถใช้กระดาษลิตมัสทำการทดสอบได้เลย

วิธีการมีดังนี้

1. นำสารที่เราต้องการจะทดสอบมาทำเป็นสารละลาย

2. นำกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและสีแดงจุ่มลงไปในสารละลายดังกล่าว

3. ดูสีของกระดาษลิตมัส

- ถ้ากระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง แสดงว่าสารนั้นมีสมบัติเป็นกรด

- ถ้ากระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารนั้นมีสมบัติเป็นเบส

- ถ้ากระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าสารนั้นมีสมบัติเป็นกลาง

นี่คือรูปของกระดาษลิตมัส ซึ่งมี 2 สี คือสีน้ำเงินและสีแดง