ผมได้ภาพนี้มาจากสำเนาแผ่นใสของท่าน ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สกว. นานแล้วครับ เมื่อต้นปี 48 (30 มี.ค.48) ยังรู้สึกชอบอยู่เลย จำได้ว่า (อาจจำผิดก็ได้) ท่านอธิบายรูปนี้ทำนองว่า ผู้บริหารในบ้านเมืองเราจะคล้ายๆ กับเหตุการณ์ในรูปนี้   ลิงชอบกิน Apple แต่ไม่อยากปลูก รดน้ำ พรวนดิน เราอยากได้ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ นำมาใช้ประโยชน์ได้ เราทำอะไรกันบ้าง เราอยาก เป็น LO กัน เราได้ทำอะไรกันบ้าง สมาชิก NUKM blog ท่านอื่นๆ คิดอย่างไรครับ


 

          วิบูลย์ วัฒนาธร