172. พร้อมรับ "การประเมินภายใน"


>>>
      "การประเมินภายใน" เป็นกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจะต้องนำไปดำเนินการเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาว่าดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดแล้วหรือไม่
      หากพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะนำไปสู่การส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองต่อไป
>>>
       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในการนิเทศ ติดตาม "ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา" ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 นั้น
>>>
        การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
  • ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนต้องใช้ 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
  • การประกันภายในของ สพฐ. ต้องเริ่มที่ "ครู" ในเรื่องของมาตรฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานประกันภายในของสถานศึกษา
>>>
        ครูต้องมี 3 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง คือ
        1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา
        2. ความเชื่อที่ถูกที่เหมาะที่ควร
        3. ทำงานอย่างต่อเนื่อง
>>>
        หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนต้องยึดถือปฏิบัติ คือ 
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ใช้ 15 มาตรฐานโดยปรับเปลี่ยนในเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เป็นภาพของโรงเรียน ให้ชัดเจน และเพิ่มจุดเน้นของเขตพื้นที่เข้าไปด้วยก็ได้)
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
        4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
        6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
        8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
>>>
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
>>>
       บรรยากาศในการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

 

>>>
หมายเลขบันทึก: 470736เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2011 13:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 02:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี