พุทธทาส

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง

เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน

ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน

ก็เสียทีที่ตนได้เกิดมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน gerayu2505ความเห็น (0)