• ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ราชวิถี สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  • ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ราชวิถี สู่สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ราชวิถี สู่สังคมอุดมปัญญา
  • ราชวิถี KM ขับเคลื่อนสู่สังคมอุดมปัญญา
  • ราชวิถี KM ขับเคลื่อนเครือข่าย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  • ราชวิถี KM ขับเคลื่อนเครือข่าย สู่สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพิ่งคิดได้แค่นี้ค่ะ ได้แนวคิดมาจาก  มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว  ของอ. วิจารณ์ พานิช  ค่ะ

 Lion Panda Tiger Kitty 3