ผ้าเปื้อนเลือด เมื่อถูกความร้อน จะทำให้คราบเลือดติดแน่น ทางที่ดีควรนำผ้าที่เปื้อนเลือด แช่ในน้ำยาซักผ้าอ่อนๆ ถ้ายังมีรอยเปื้อนเหลืออยู่ให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แช่หรือใช้สารฟอกขาว ถูตรงรอยเปื้อน แล้วซักด้วยวิธีธรรมดา สำหรับผ้าที่ซักไม่ได้ให้ใช้วิธีเดียวกัน แต่ไม่นำไปซักน้ำ