เมื่อซักผ้าที่มีซิป ให้รูดซิปขึ้นให้หมด เพราะนอกจากจะเป็นการดีสำหรับผ้าและซิปแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ซิปติดเสื้อผ้าชนิดอื่น หรืออาจจะขีดข่วนเครื่องซักผ้าเป็นรอย