น้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำให้ผ้าเช็ดตัวอ่อนนุ่มลงตามต้องการ แต่อย่าให้มากเกินไป ให้อ่านวิธีใช้ขางขวดให้ละเอียด น้ำยานี้ถ้าใช้น้อยเกินไปก็ไม่เห็นผล ถ้าใช้มากเกินไปก็เสียหายได้