ไม่ควรใส่ถุงน่องลงไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่นในเครื่องซักผ้า  เพราะถุงน่องจะพันกับเสื้อผ้าอื่นๆ แต่ถ้าจะใส่ลงไปซักรวมกัน ควรขมวดถุงน่องไว้เป็นปมหลวมๆ รวมทั้งในเวลาอบแห้งด้วย