เติมสีใหม่ตรงรอยด่างของเข่ากางเกงยีนส์สีน้ำเงิน โดยกดผ้าลงบนกระดาษคาร์บอน ในขณะที่กางเกงยีนส์เปียกน้ำ