เพื่อให้ "เเหนเเดง" เพียงพอต่อการใช้งานในเเปลงนา 

จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่การอนุบาล "เเหนเเดง" เพิ่มขึ้น 

จึงเป็นที่มาของ กิจกรรมการเรียนรู้ ในวันหยุด ร่วมกับ ชาวนามืออาชีพ และลูกๆของชาวนามืออาชีพ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ในวันนี้ 

บ่อพลาสติกอนุบาลเเหนเเดง 

ต้นทุนในการทำ เป็นต้นทุนค่าแผ่นพลาสติกอย่างหนา 200 บาท

1.เริ่มจากการปรับพื้นที่ ให้มีขอบสำหรับขังน้ำได้ สูงประมาณ 15 เซน 


2.ตัดพลาสติก สำหรับปู (ป้องกันน้ำรั่วซึม) 

3.เอาดินและขี้หมู่ หรือขี้วัว หรือขี้ไส้เดือน เคล้ารองก้นบ่อ เพื่อเป็นเเหล่งอาหารให้กับแหนเเดง สูงประมาณ 5 เซน (เเหนเเดงโตได้ดีกว่าการเลี้ยงด้วยน้ำเปล่า)

4.เติมน้ำ ให้สูง 5 เซน และหมั่นเติมหากน้ำเเห้ง (ลองสังเกตุดูพบว่า น้ำตื้นเเหนเเดงขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว กว่าน้ำสูง)

5.ช้อนเเหนเเดง มาปล่อย


6.ทำไว้ใต้ต้นมะม่วง จึงไม่ต้องใช้ วัสดุพรางเเสง ใดๆ

รูปแบบการเลี้ยงเเหนเเดง ที่นี่จึงมีทั้ง


-บ่อน้ำขนาดใหญ่ (แนวราบ)

-คอนโดเเหนเเดง (แนวดิ่ง)

-บ่อพลาสติก

สะดวกแบบไหนก็ลองทำดูนะครับ