จะทำอะไรควรคิดใคร่ควรและไตร่ตรองให้ดีก่อน  อย่าเป็นคนทำแล้วค่อยมานั่งเสียใจภายหลัง