• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

pichaya

  เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวคิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

ได้อัญเชิญ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ

1. พึ่งตนเอง เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ พอเพียงสำหรับตนเอง ครอบครัว

2. พึ่งพาอาศัย พอเพียงสำหรับกลุ่มองค์กร ชุมชน ผลิตเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพ

3. พึ่งพิงอิงกัน ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ระดับความพอเพียงของท้องถิ่น ระบบตลาดทั้งในและต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): เศรษฐกิจพอเพียง 
  หมายเลขบันทึก: 46683
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)