pichaya

  ติดต่อ

  เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวคิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

ได้อัญเชิญ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ

1. พึ่งตนเอง เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ พอเพียงสำหรับตนเอง ครอบครัว

2. พึ่งพาอาศัย พอเพียงสำหรับกลุ่มองค์กร ชุมชน ผลิตเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพ

3. พึ่งพิงอิงกัน ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ระดับความพอเพียงของท้องถิ่น ระบบตลาดทั้งในและต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pichaya blog

หมายเลขบันทึก: 46683, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:44:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)