ชีวิตนี้น้อยนัก  เรามีบุญมากที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะฉนั้นเราควรใช้เวลาที่มีค่าในการทำบุญเพราะว่าบุญจะเป็นเสบียงติดตัวไปกับเราทุกภพทุกชาติ เราจะไปสู่ภพใหม่ในสถานที่รื่นรมย์ หรือจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรก  ผู้ฉลาดย่อมรู้ว่าเราจะประพฤติเช่นไรจึงจะเป็นกุศล

คือมีกาย วจี มโน สุจริต ในสันดานเสมอ