การพัฒนางานวิชาชีพครู

  ติดต่อ

  การเรียนรู้คู่คุณธรรม  

   ความใฝ่รู้

   ความขยันหมั่นเพียร

   ความอดทน

   การประหยัด

   ความเสียสละ

   ความมีระเบียบวินัย

   ความซื่อสัตย์สุจริต

   ความตรงต่อเวลา

   ความมีระเบียบวินัย

   ความกตัญญูกตเวที

   ความเมตตากรุณา

   ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปกิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benjajaiporn blog

หมายเลขบันทึก: 46676, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:44:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนรู้คู่คุณธรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)