การพัฒนางานวิชาชีพครู

jaijai
  การเรียนรู้คู่คุณธรรม  

   ความใฝ่รู้

   ความขยันหมั่นเพียร

   ความอดทน

   การประหยัด

   ความเสียสละ

   ความมีระเบียบวินัย

   ความซื่อสัตย์สุจริต

   ความตรงต่อเวลา

   ความมีระเบียบวินัย

   ความกตัญญูกตเวที

   ความเมตตากรุณา

   ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปกิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benjajaiporn blog

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้คู่คุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 46676, เขียน: 27 Aug 2006 @ 11:59, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:44, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)