การประดิษฐ์งานร้อยมาลัย เป็นงานฝีมือที่ปราณีต สวยงาม